Till toppen

Ambulanssjukvård

Helhetslösning för ambulanssjukvård

Våra ambulanser kan bokas för privata transporter och försäkringstransporter. Även en rad övriga uppdrag och bemanning hos landsting och privata leverantörer av ambulanssjukvård. Dessa bemannas alltid med av beställaren önskad kompetens.

Det går självklart utmärkt att boka enbart specialistsjuksköterskor och/eller ambulanssjukvårdare för bemanning utan ambulansfordonet. Självklart har all personal som bemannar MACC Scandinavias ambulanser lång prehospital erfarenhet.

Vi hjälper gärna er att bemanna ambulanser - över hela landet!