Till toppen

Danmark är bästa entreprenörslandet i Europa

GEI 2019

Bästa entreprenörslandet i världen är USA tätt följt av Schweiz, Kanada och Danmark. Föga förvånande kommer Sverige långt ned i listan och placerar sig näst sämst i Norden efter Norge som får en riktigt dålig placering i ”Global Entrepreneurship Index” (GEI) för 2019.

Företag är en viktig motor för ekonomisk tillväxt. Utan företag och företagare skulle det finnas lite innovation, liten produktivitetstillväxt och få nya jobb. Entreprenörsframgång sker inte i ett vakuum och entreprenörer finns inom ramen för deras speciella geografi – del av deras lokala, nationella eller till och med överstatliga ekonomi och samhälle.

Blandningen av attityder, resurser och infrastruktur är känd som entreprenörskapets "ekosystem". GEI är ett årligt index som mäter hälsotillståndet för entreprenöriella ekosystem i vart och ett av 137 länder. GEI-metodiken samlar in uppgifter om den lokala befolkningens förhållningssätt, förmågor och ambitioner och väger sedan dessa mot den rådande sociala och ekonomiska "infrastrukturen" - detta inkluderar aspekter som bredbandsanslutning och transportlänkar till externa marknader. Denna process skapar 14 "pelare" som GEI använder för att mäta hälsan i det regionala entreprenöriella ekosystemet.

GEI 2019