Till toppen

Tjänster

Covid-19 provtagning

Vill ni säkerställa att er verksamhet kan fortgå utan avbrott under pandemin?

Sjukvårdsbemanning

Sjukvårdsbemanning du kan lita på

Vi bemannar både långa och korta sjuksköterskeuppdrag inom alla specialistkompetenser. Vi är ramavtalade leverantörer i bland annat Region Skåne och Halland och har uppdrag över hela Sverige.

Är du nyfiken på att arbeta som bemanningssjuksköterska?

Sjukvård som finns men inte syns

Du bestämmer klädkoden!

Personal  med sina gröna uniformer och klumpiga väskor kan ibland kännas både stelt och malplacerat. Därför har vi nu utvecklat en tjänst där vår duktiga personal smälter in i mängden genom att matcha evenemangets klädkod. Om det behövs kommer hjälpen att ges med precis samma utrustning och kunskap som om vi haft vanlig uniform på oss.

VIP-sjukvård

VIP-sjukvård är en tjänst som i första hand riktar sig till den offentliga sektorn, myndigheter, diplomatbesök eller andra internationella besök i Sverige.

Produktförsäljning

Vi arbetar med försäljning och uthyrning av hjärtstartare, första hjälpen- och övrig sjukvårdsutrustning till arbetsplatser och offentlig miljö. För er säkerhet utbildar vi också dig, dina vänner, kollegor, föreningar och andra grupper i hjärt- och lungräddning (HLR) samt första hjälpen. Alla våra HLR-instruktörer är sjukvårdsutbildade.

Ambulanssjukvård

Helhetslösning för ambulanssjukvård

Våra ambulanser kan bokas för privata transporter och försäkringstransporter. Även en rad övriga uppdrag och bemanning hos landsting och privata leverantörer av ambulanssjukvård. Dessa bemannas alltid med av beställaren önskad kompetens.

Eventsjukvård

Sjukvård där den behövs!

För oss på MACC Scandinavia är det viktigt att du känner dig trygg! Såväl på event som i vardagen. Vårt arbete består av att skapa trygghet och säkerhet genom närvaro av högutbildad sjukvårdspersonal som erbjuder kvalitativ sjukvård. 

Denna verksamhet bedrivs med personal som är väl förtrogen med sin yrkesroll och van vid att arbeta prehospitalt.