Till toppen

Våra värdegrunder

 • Patientens bästa kommer alltid främst
   
 • Personalens säkerhet och välbefinnande får aldrig kompromissas
   
 • Vår arbetsplats bygger på mångfald och respekt samt uppskattning för oliktänkande
   
 • Vi tar hand om varandra och lär av våra misstag
   
 • Vi skall ha roligt tillsammans
   
 • Vi skall använda stordriftsfördelar på ett småskaligt och miljömedvetet vis
   
 • Vår ekonomi skall vara hållbar och vinstgivande för att skapa stabilitet i utförandet