Till toppen

Våra värdegrunder

 • Patientens bästa kommer alltid främst
   
 • Personalens säkerhet och välbefinnande får aldrig kompromissas
   
 • Vår arbetsplats bygger på mångfald och respekt samt uppskattning för oliktänkande
   
 • Vår ekonomi skall vara hållbar och respektfullt vinstgivande
   
 • Vi skall växa med miljömedvetenhet och ständigt lärande som ledstjärnor
   
 • Vi skall ha roligt tillsammans