Till toppen

Vinst i välfärden är stöld och slöseri

Vinst är slöseri, säger en del politiker! Vinst är stöld, säger andra!

Tänk om dessa politiker kunde visa upp att privata leverantörer levererar sämre kvalité för varje använd skattekrona än de offentliga leverantörerna? Då hade de haft en seriös grund att stå på i sina frontalangrepp på privata välfärdsföretag. Nu kan de inte detta.

MACC Scandinavias utgångspunkt är att alla ska ha en så bra vård, skola och omsorg som möjligt för varje använd skattekrona. Detta oberoende om tjänsten levereras av en offentlig eller privat leverantör. Läs gärna därför debatten som aldrig får glömmas bort:

Det är bekymmersamt att ledande politiker inte förstår att vinst behövs för att utveckla en verksamhet.

Om en privat leverantör konkurrerar med en offentlig leverantör om ett kommunalt uppdrag så är det inte så att den privata får mer betalt bara för att den privata leverantören driver sin verksamhet ansvarsfullt och har en vinst. Vinsten ryms inom det pris den privata leverantören offererar.

Stort tack till Dan Olofsson för alla kloka artiklar